Styrelsen

Sammansättning 2016

Ordförande

Henrik Eriksson, Skogsduvevägen 32
Telefon: 070 – 533 42 20

Sekreterare

Henrik Smedjegård, Skogsduveveägen 10
Telefon: 070 – 308 99 74

Ledamöter

Martin Daven, Segelvägen 37
Telefon: 070 – 422 66 70

Sara Krantz, Skogsduvevägen 38
Telefon: 070 – 262 72 99

Suppleant

Jens Jutbo, Skogsduvevägen 4
Telefon: 060 – 12 41 47

Kassör

Per Johansson, Skogsduvevägen 22
Telefon: 060 – 61 87 11, 070 – 591 01 71