Drift och skötsel

Vad innebär det att vara en samfällighet?

Allt som ska göras gemensamt görs på frivillig basis. Allt utom din fastighet måste vi komma överens om. Vem klipper gräset? Vem skottar? Vem sandar? Vi har avtal om snöskottning och sandning, Gräset och övrig skötsel ordnar vi själva.

Din hjälp behövs! Om du ser något som du tycker borde åtgärdas eller på annat sätt upmärksammas så säg till någon i styrelsen. Vi kan sedan delegera till någon i samfälligheten att utföra åtgärden. Alla är vi vår egen ”vaktmästare”.