Gemensamt förråd

Garaget

Varje styrelsemedlem har en nyckel till förrådet på Skogsduvevägen. Behövs något repareras eller köpas in så hör av dig till någon i styrelsen.