Pågående projekt

Vad behöver vi åtgärda/rusta upp?

Sedan området byggdes 1973 har samfälligheten fonderat relativt sett lite pengar för underhåll och upprustning. Den årliga avgiften har mest gått till drift och mycket lite till planering för framtiden.

Vi är i en slags underhållsskuld. För att hitta en väg i detta försöker styrelsen göra en prioriteringslista där det mest angelägna ska prioriteras högst och sedan försöker vi beta av punkt för punkt.