Asfaltering

Asfalten är dålig på området.

Det är dock ett dyrt och omfattande projekt att asfaltera om ”rakt av”. Det finns överväganden om vändplatser, garage mm som måste vägas in i bilden.

Styrelsen jobbar fortlöpande med detta.