Elmätare i garage

Elmätarna är i behov av renovering eller byte. Styrelsen överväger hur saken ska hanteras.