Lekplatser

Just nu håller styrelsen på att göra planer för en ny lekplats inom området.

I förrättningsarbetet pågår översyn på hela området gällande parkeringar, garage, lekplats mm så vi får se vad detta arbete resulterar i, mer om detta på årsmötet.