Sophantering

Sundsvalls Kommun arbetar nu mot de nationella målen att återvinna 35% av allt matavfall. Återvinningen av matavfallet har påbörjats etappvis med start på Alnö hösten 2009. Därefter tas Matfors, Stöde, Njurunda, ytterområdena till Sundsvall för att hösten 2011/våren 2012 centrala Sundsvall.

Vi i Bydalen har planerat införande våren 2012.

Idag har resp radhus/fastighetsägare ett eget abonnemang på den gröna tunnan för hushållssopor.

Vid införandet av sortering av matavfallet kommer det finnas 4 st olika alternativ att välja på:

  1. Brun tunna med sorterat matavfall + grön tunna för hushållsavfall
  2. Matkompost + grön tunna för hushållsavfall
  3. Avfallskvarn + grön tunna för hushållsavfall
  4. Enbart grön tunna dvs matavfallet som brännbart hushållsavfall (då till en högre kostnad i jämförelse till alt 1-3)

Inom styrelsen har vi börjat fundera på alternativet på en gemensam sophantering för hela området.  Dvs vi anordnar t ex gemensamt sophus eller djupbehållare på förslagsvis 2 ställen inom området som betjänar alla hushåll, hushållssopor och matavfall. Fördelen med detta är att vi får bort alla gröna tunnor vid resp radhus samt sopbilens trafik inom området och enl beräkningar minskar våra totala sopkostnader.

Nackdelar som vi lyssnat in hos grannar kan vara att det blir långt att gå, får det plats, blir det dyrare för mig som enskilt hushåll mm?

Detta är saker som vi givetvis måste utreda och diskutera vidare inom samfälligheten innan något beslut tas. Styrelsen besökte i januari 2011 Samfälligheten Barrträdet på Alnö som året innan infört djupbehållare med matavfallssortering i sin samfällighet med ett 70-tal hushåll. Intressant och lärorikt.

Under januari 2012 har resp radhusägare mottagit ett brev från REKO med frågan vilket alternativ Ni väljer enl ovan. Med denna info vill vi i styrelsen informera att vi funderar på dessa alternativ och att Ni som medlemmar ska känna till detta. Det har även diskuterats på årsmöten tidigare.

Vill ni läsa mer om detta kolla gärna in www.rekosundsvall.se