Utebelysning

Den gamla belysningen är dyr i drift och omodern. Det finns numera lågenergialternativ som sparar in investeringskostnaden på relativt kort sikt.

Vi inväntar dock att tekniken ska förbättras ytterligare och då kan ett byte av ytterbelysningen bli aktuellt.