Yttertak

Taken är gamla men är de dåliga? Det är precis den frågan vi söker svar på nu. En oberoende konsult ska ge synpunkter på om och vad som skulle behöva göras.

Du äger själv som fastighetsägare ditt eget tak tills vidare. Inget hindrar dig från att byta ditt tak själv eller tillsammans med någon. Vi i styrelsen ska dock försöka ge ett eller flera förslag till lämpliga takåtgärder plus att se om taken ska regleras så att de ska ingå i samfälligheten.

En enkät kommer att delas ut inom kort så vi får en översikt av vilka skador som redan har uppstått.